Thema’s

werkwijzethema’smatchesbedrijvenmaatschappelijke organisaties

logo Beursvloer

De Beursvloer is opgedeeld in 6 themahoeken:


•Opleiding & Training
•Organisatie & Advies
•Marketing & Communicatie
•ICT & Logistiek
•Klussen & Evenementen
•Materialen & Faciliteiten


Medewerkers van de bedrijven bevinden zich in de themahoek waarvoor zij een aanbod hebben. Medewerkers van de Maatschappelijke Organisaties kunnen met hun vraag op zoek gaan naar bedrijven die aansluiten bij hun wensen om een geslaagde match tot stand brengen.