De Uitdaging helpt mensen vooruit.

De Nederlandse Uitdaging is een kenniscentrum dat staat voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen stimuleren en organiseren. De Nederlandse Uitdaging is een vereniging (coöperatie) van lokale Uitdagingen (67 in sept. 2018), met de opdracht kennis te delen en nieuwe Uitdagingen op te starten. Iedere Lokale Uitdaging is een intermediair die lokaal bemiddelt in Menskracht, Materiaal en Middelen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door Maatschappelijk Betrokken Ondernemen op lokaal niveau te stimuleren, draagt de Uitdaging bij aan een betere woon en leef-kwaliteit van mensen in een kwetsbare positie. De Uitdaging doet dit door contacten te leggen tussen mensen uit het bedrijfsleven, lokale overheden en maatschappelijke organisaties en brengt daarmee mensen uit verschillende werelden dichter bij elkaar.
Werk in uitvoering: De Nederlandse Uitdaging (NU) vervult als coöperatie de rol van overkoepelende organisatie van alle Lokale Uitdagingen in Nederland, deze NU is een faciliterende, coördinerende en inspirerende organisatie.

Kijk voor alle overige informatie over de Nederlandse Uitdaging op www.nederlandseuitdaging.nl