Ondernemen voor ’t Nut

enschedese uitdagingAl meer dan 200 jaar zijn ondernemers in ons land maatschappelijk betrokken. In 1784 werd in Edam de ‘Maatschappij van Konsten en Wetenschappen, tot nut van ’t Algemeen’ opgericht. Een maatschappij die tot op de dag van vandaag bestaat.

Kunst, cultuur en natuur zijn van oudsher zaken waarvoor veel ondernemers zich hebben ingezet. In Enschede dragen veel stadsparken de naam van hun schenkers zoals het Abraham Ledeboerpark en het G.J. van Heekpark. Ook zij waren ondernemers die betrokken waren bij de inwoners van de stad waar zij hun geld verdienden.

De Enschedese Uitdaging bemiddelt tussen betrokken ondernemers en maatschappelijke organisaties. Niet op het niveau van grote musea of uitgestrekte parken maar kleinschalig op het gebied van maatschappelijke initiatieven en vraagstukken.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen gaat verder dan de drie P’s van people, planet en profit. Maatschappelijke ondernemingen staan middenin de maatschappij.

Enschedese Uitdaging helpt om daaraan invulling te geven.