Op woensdag 22 mei vindt de 7e Beursvloer plaats bij de Performance Factory in Enschede.

Concept Beursvloer:
Flyer Beursvloer 2019

  • Een voetbalvereniging heeft hulp nodig bij een renovatie van de kleedkamers.
  • Een welzijnsorganisatie kan door bezuinigingen haar cliënten geen uitje meer bieden.
  • Een historische vereniging wil een boekje uitgeven, maar vindt geen fondsen.

Het is voor maatschappelijke organisaties steeds moeilijker om vrijwilligers en fondsen te werven. Een zorgelijke maatschappelijke trend, terwijl er veel kansen onbenut blijven. Bedrijven en Maatschappelijke Organisaties hebben elkaar veel te bieden, meer dan op het eerste oog vaak lijkt. De Beursvloer Enschede springt hier op in. We brengen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar door lokale bedrijven en serviceclubs te matchen met Maatschappelijke Organisaties. Of het nu gaat om onbezoldigd werk of het beschikbaar stellen van materialen, middelen of faciliteiten er is altijd een match te bedenken.

Wat de één te bieden of over heeft, is voor de ander vaak zeer gewenst.

Als deelnemers aan de Beursvloer:

  • bevordert u de maatschappelijke betrokkenheid;
  • doet u nieuwe contacten op en realiseert u samenwerkingsverbanden;
  • raakt u geïnspireerd en heeft u vooral veel plezier


Meer informatie:

Aanmelden:

Ik doe mee met de beursvloer 2019

  • Ik doe graag mee met De Beursvloer van De Enschedese Uitdaging en ontvang graag meer informatie, neem contact met mij op. Ik heb de volgende vraag / het volgende aanbod:

Pin It on Pinterest

Share This